Fysiotherapie en het nieuwe zorgstelsel

Vanaf 1 januari 2006 krijgt iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket is voor iedereen gelijk. Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie:
  1. fysiotherapie voor chronische patiënten (vraag uw fysiotherapeut) vanaf de twintigste behandeling en
  2. fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 9 behandelingen per indicatie per jaar of volledig bij chronische klachten).
Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie in de meeste aanvullende verzekeringen vergoed. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt in dit overzicht nagaan hoe in uw aanvullende verzekering de vergoeding van fysiotherapie is geregeld. Dit overzicht geeft alleen inzicht in de vergoeding fysiotherapie. Dat is slechts één aspect uit het aanvullende pakket van een verzekeraar. Wij raden u dan ook aan om het volledige vergoedingenoverzicht van een aanvullende verzekering te bekijken, en bij uw keuze niet alleen af te gaan op de vergoeding van fysiotherapie en de hoogte van de premie. Wij raden u aan om een goede aanvullende verzekering af te sluiten. Alle behandelingen fysiotherapie worden vergoed uit de aanvullende verzekering indien u voldoende dekking uit uw verzekering heeft. Een uitzondering geldt voor:

Behandelingen met een chronische indicatie

(een chronische indicatie is een indicatie die voorkomt op een door de overheid vastgestelde lijst) Het is dus niet voldoende als de verwijzend arts: “chronisch”op de verwijzing zet.
Wat houdt dit in voor fysiotherapie?

Indien u wordt behandeld voor een chronische indicatie fysiotherapie worden de eerste 20 behandelingen via uw aanvullende verzekering vergoed. Vanaf de 21e behandeling worden de behandelingen volledig uit uw basisverzekering vergoed.

In principe worden de behandelingen fysiotherapie vanuit uw aanvullende verzekering vergoed. Deze behandelingen tellen niet mee voor uw eigen risico. U kunt ten alle tijden in uw polisvoorwaarden nakijken hoeveel behandelingen fysiotherapie worden vergoed. Patiënten die geen aanvullende verzekering hebben zullen een nota ontvangen.

Vanaf januari is de eigen risico regeling voor de gezondheidszorg veranderd. Het is verhoogd naar € 375,-. Dit geldt voor alle medische voorzieningen die worden vergoed vanuit het basispakket. Bijvoorbeeld specialistische hulp en medicijnen.

Indien u wordt behandeld voor een chronische indicatie fysiotherapie worden de eerste 20 behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering vergoed indien uw aanvullende verzekering toereikend is. Vanaf de 21e behandeling worden de behandelingen volledig uit uw basisverzekering vergoed.

Dit betekent dat, vanaf de 21e behandeling, het “eigen risico” (tot een maximum van €350,-) door uw zorgverzekeraar aan u kan worden doorberekend.