EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie welke geschikt is voor mensen die een trauma hebben doorgemaakt waarvan ze in hun hedendaagse leven nog last ervaren. 

De behandeling start met een intake waarin gevraagd wordt de traumatische ervaring zo gedetailleerd mogelijk te vertellen. Na de intake wordt een nieuwe afspraak gemaakt en start daadwerkelijk het verwerkingsproces.

De therapeut zal vragen de situatie opnieuw voor de geest te halen op het moment dat de herbeleving op zijn heftigst is. Dit in combinatie met het volgen van de vingers van de therapeut. De hersenen kunnen de herbeleving en het volgen van de vingers niet tegelijk volgen, waardoor de situatie in het NU, het volgen van de vingers, voorrang krijgt. Na een aantal van deze sets te doen zullen de emoties behorende bij het trauma naar de achtergrond verdwijnen waardoor het trauma zijn emotionele lading verliest. Een nare herinnering blijft over. 

EMDR is niet geschikt bij gebruik van sederende medicatie, psychoses, persoonlijkheidsstoornissen, epilepsie en zwangerschap.

Bij Fysiopunt gaat een behandeling middels EMDR af van het aantal vergoedingen voor fysiotherapie door de zorgverzekeraar.