Psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatisch fysiotherapeut (PSF) heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van spannings,- of stressgerelateerde klachten zoals burn-out en onverklaarbare klachten, bijvoorbeeld chronische vermoeidheid. Ook mensen met depressie, angststoornissen en hyperventilatie kunnen bij de PSF terecht. De psychosomatisch fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het herkennen en beïnvloeden van de complexe relatie tussen het bewegend,- en psychisch functioneren. Vaak is er sprake van een disbalans op verschillende
levensgebieden. Als dit te lang blijft bestaan geeft het lichaam een signaal dat er iets aan de hand is, bijvoorbeeld een verhoogde spierspanning, extreme vermoeidheid of prikkelbaarheid en onrustig zijn. Bij de psychosomatisch fysiotherapeut leert de patiënt de oorzaak van zijn klachten te vinden en hier vervolgens mee om te gaan. Er worden dus geen specifieke psychische aandoeningen op zichzelf behandeld, maar wel lichamelijke klachten waarbij er een relatie bestaat met het psychisch disfunctioneren.

Wat zijn symptomen bij psychosomatische klachten?

● extreme vermoeidheid, lusteloos zijn
● benauwdheid, moeite met ademhalen
● hoofdpijn
● onverklaarbare maag, darm of buikklachten
● verstoorde slaap
● angst, paniekaanvallen
● Niet kunnen ontspannen, somber zijn, veel piekeren, depressie
● prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn

Wat is het doel van de behandeling?

De behandeling start met een intake. In dit vraaggesprek worden de problemen uiteen gezet en worden er gezamenlijke behandeldoelen opgesteld. Behandeldoelen kunnen zijn:
● het inzicht krijgen in het ontstaan en de gevolgen van de klacht
● veranderen van factoren die de klacht in stand houden
● verbeteren van de lichaamsbewustwording
● aanvoelen en respecteren van lichamelijke en psychische grenzen
● vertrouwen krijgen in het lichamelijk functioneren waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief wordt beïnvloed

Waar bestaat een behandeling uit?

Om met deze doelen aan de slag te gaan gebruikt de psychosomatisch fysiotherapeut naast haar kennis en vaardigheden als algemeen fysiotherapeut een aantal specifieke interventies;
● De cognitief gedragsmatige interventie
● Specifieke bewustwordings methodieken
● Ontspannings,- en communicatiemethodieken
● Lichaamsgerichte interventies
● Stress management